2011. október 19. Rendkívüli Közgyűlés (LIFT javítása)

Tisztelt Tulajdonosok!

A lehető legrövidebb időn belül (2011.10.19) rendkívüli közgyűlést tartunk, első sorban a lift meghibásodásának ügyében. Mivel komoly, mindenkit érintő, esetleg anyagilag is megterhelő döntésről lesz szó, kérünk mindenki, hogy lehetőség szerint, vegyen részt a közgyűlésen! Sajnos a meghívó mellé még pontos javítási, finanszírozási alternatívákat nem tudtunk kiküldeni, mert napról-napra változik még a helyzet és keressük a lehetőségeket. A Schindler Hungária Kft (jelenlegi lift üzemeltetőnk és karbantartónk) érvényes javítási ajánlata a ezen a linken érhető el. Mivel az összeget (~1,5MFt) és a hibát első olvasásra mi sem hittük el, ezért több egymástól független szerelő is megerősítette a hibajelenséget.

Pár fontos tény, adat, gondolkodni-, olvasnivaló:

 

Kérdéssel a közgyűlésig hozzám, vagy Tamáshoz is lehet fordulni, vagy a közgyűlésen fel lehet majd ezeket tenni személyesen is. Imre

 

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tulajdonos !

Értesítem a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a 2003. évi CXXXIII. Tv. alapján a Budapest, X. Füzér u.30. sz. alatti Társasház   rendkívüli közgyűlést tart:

2011. október 19. (szerda) 18 órakor
 

A közgyűlés helye: 1102 Budapest, Füzér u. 30.   
Napirendi pontok:

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, 2 jegyzőkönyv hitelesítő választása.
  2. Meghibásodott lift javításával kapcsolatos kérdések megbeszélése, határozathozatallal.
  3. Hőmennyiségmérő órák plombálásával kapcsolatos kérdések megbeszélése, határozathozatallal.
  4. Egyebek (határozat nem hozható)

Tájékoztatom a Tisztelt Tulajdonostársakat, hogy a közgyűlés határozatképességéhez a 36.§(1). bek., alapján a tulajdoni hányadok több mint felével rendelkező tulajdonostársak jelenléte szükséges. Amennyiben személyes megjelenése akadályba ütközik, kérem szíveskedjen meghatalmazott útján képviseltetni magát.
A megismételt közgyűlés a 37.§ (2.,3.bek.), a megjelent tulajdoni hányadtól függetlenül határozatképes lesz, melyet 2011.október 19.-én 18.30 órakor tartunk változatlan helyszínen és napirendi pontok mellett.

Budapest, 2011 október 11.
 

Török Tamás
közös képviselő

 

 

Hírlevél kategóriája: